Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” - Габрово
Контакти:


гр. Габрово, 5300
пл. „Възраждане” №23
Тел. 02/8015 916;
E-mail: libgab@mbox.contact.bg
Web-site: http://libgabrovo.com

Карта:
  Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” - Габрово
Отдели:


Директор: Савина Цонева
e-mail: libgab@mbox.contact.bg
тел.: 066 807 101

Автоматизирани информационни ресурси и интернет
За контакти: инж. Йолина Христова
e-mail: apgabrovo@abv.bg
тел.: 066 806 269

Регистрация и информация
За контакти: Гинка Пенчева
e-mail: registarap@abv.bg

Отдел Заемна за възрастни
За контакти: Ева Тюлюмбакова
e-mail: libgb_zv@abv.bg
тел.: 066 806 210

Детски отдел
За контакти: Павлина Велева
e-mail: libgb_do@abv.bg
тел.: 066 806 327

Отдел по изкуствата
За контакти: Пламен Генчев
e-mail: libgab_art@abv.bg
тел.: 066 806 292
Prima-Soft Ltd.

Прима-Софт ООД
(iLib - разработка)
1505 София, ул. Русалка 4
e-mail: office@primasoft.bg
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]

 

СофтЛиб ООД
(iLib - внедряване)
София 1142 ул. "Юрий Венелин" No 42, ет. 1, ап. 1
e-mail: softlib@primasoft.bg, softlib@mail.bg
тел. (02) 980 57 53
GSM 0887 284 725, 0887 240 100