:
:
:
:
:
: ""=Преход от комунизъм към демокрация-Източна Европа$
: ()
!