Заявка за търсене:
Търси в поле:
Уважаеми читатели,
Регионална библиотека Априлов-Палаузов предоставя на своите читатели достъп до голям обем от дигитално съдържание - нови електронни книги подходящи за четене през Интернет или за сваляне в различни формати. Електронните книги са от различни български и чуждестранни източници. Поради това форматът и начинът на четене и сваляне може да бъде различен. Читателят трябва сам да се ориентира в конкретния интерфейс. Колекцията включва голям обем книги от българската и английската класика както и нови книги.

Наличието на дигитално копие ще идентифицирате по червената отметка чети онлайн в описанието на книгата.

Освен до дигиталните копия системата предоставя голям обем информация свързана с всяка книга - в блокче със сини отметки в дясно от всяко описание. От там можете да получите допълнителна информация за авторити и книгите писани от тях, за самата книга, както и за други нейни издания, за ценaта и за библиографските описания.
ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ:
   - Онлайн преглед на Читателски картон
   - Онлайн заявка за презаписване на заети библиотечни единици
   - Онлайн заявка за запазване на библиотечни единици
   - Онлайн преглед на профил на читател
   - Онлайн заявка за промяна на профила на читател
   - Онлайн заявка за различни услуги (печат, сканиране, ...)
Потребителско име и парола можете да получите на място в отдел Регистрация и обслужване на библиотеката.
Нерегистрираните читатели имат достъп само до търсенето в каталога.
За допълнителна информация вижте Помощ.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Моята библиотека е персонално пространство за регистрираните читатели. Тук те могат да изпращат коментари и рейтинги за конкретно произведение в библиотеката или да изграждат собствени тематични списъци с извадки от библиотеката, съдържащи важни и интересни за тях произведения. Библиотеката може да публикува за своите регистрирани читатели специални списъци с препоръчителна литература според профила на потребителя, които също могат да бъдат намерени тук.
Топ 20 автора
Топ 20 заглавия
Топ 20 книги по рейтинг
Показва списък с Топ 20 на книги по рейтинг, гласуван от регистрираните потребители (регистрираните потребители могат да дадат оценка за всяка книга когато пишат коментар за нея).
Най-нови книги